Thank God It’s Smarketing Friday! Deel IV: Behoud open communicatie

2 min shares

Vijf relatietips voor sales & marketing

Om effectiever en efficiënter te werken, is een goede samenwerking tussen sales & marketing essentieel. Smarketing is de oplossing. Dit verbond tussen sales & marketing teams versterkt je organisatie. Beide partijen streven dezelfde doelen na en delen de verantwoordelijkheid. Dit deel behandelt het belang van een open communicatie.

Deze vijfdelige blogreeks is pas geslaagd als sales & marketing - ooit gezworen vijanden - elkaar in de armen sluiten. De koppelpoging gaat tot nu toe niet verkeerd. In het eerste deel ging het om dezelfde taal spreken, de opvolger behandelde het nut van waterdichte rapportages en in de vorige episode draaide het om de noodzaak van het implementeren van een Service Level Agreement (SLA). Nu deze zaken helder zijn, moeten de teams elkaar continu informeren over de stand van zaken. Communicatie is ontzettend belangrijk.     

 

inbound marketing sales marketing smarketing

Zonder communicartie ontstaat wrijving tussen sales & marketing. Marketing & sales kunnen veel van elkaar leren. Toch gebeurt dat te weinig. Beide teams werken als eilandjes en schuiven fouten in elkaars schoenen. Marketing vindt dat sales slecht werk levert, omdat er weinig uit die briljante campagne kwam. Sales noemt marketing geldverspillers en stelt dat het geld beter besteed is aan nieuwe verkopers. Deze ruzie kost het bedrijf geld.

Volgens onderzoek is de wrevel tussen de partijen tweeledig. Economische en culturele verschillen zijn de oorzaak van de botsingen tussen sales & marketing. Om het budget tussen twee partijen te verdelen, moet het management keuzes maken. Om hun waarde te bewijzen, bekritiseren sales & marketing elkaar om te laten zien dat de tegenpartij het slecht doet. In plaats van samenwerking ontstaat tegenwerking.

 

Emminbound marketing sales marketing smarketing

De dialoog tussen sales & marketing verloopt vaak stroef.De culturele verschillen zijn meer complex. Sales is een heel andere tak van sport dan marketing en vice versa. Marketing is data-georiënteerd en toekomstgericht. Hun opleiding leerde marketeers analytisch denken. Ze werken vanachter hun bureau.

Sales opereert op een andere manier. Verkopers zijn vaak de hort op en steken veel tijd in communicatie en het opbouwen van relaties. Contact met de klant is erg belangrijk voor hen. Zij zijn actiegericht en stressbestendig.

 

"Marketing & sales kunnen veel van elkaar leren" 

 

Deze partijen botsen door hun andere manier van werken. Het onderzoek deelde de relatie tussen sales & marketing in vier groepen in. 

 • Gedefinieerd
  In een gedefinieerde relatie legt men afspraken vast om botsingen te voorkomen. Beide teams weten wat de ander doet. Er is afgesproken wat bepaalde termen betekenen. Echt samenwerken gebeurt niet - behalve op vakbeurzen en conferenties -  omdat beide partijen hun eigen takenlijst afstrepen. Niet ideaal, maar wel werkbaar.

 • Ongedefinieerd
  Als de band tussen sales & marketing niet gedefinieerd is, werken de partijen afzonderlijk van elkaar. Men weet niet wat de ander doet, totdat er een conflict ontstaat. Geen fijne werkwijze.

 • Eenduidig
  Beide partijen staan op één lijn. De taken zijn afgebakend, maar er is sprake van flexibiliteit. De teams trainen en plannen gezamenlijk. Sales gebruikt marketingtermen en marketing betrekt sales bij belangrijke klanten. 
 • Overzichtelijke werkwijze
  Als sales & marketing geïntegreerd zijn, vervagen grenzen. Het hanteren van dezelfde structuren en systemen werkt goed. Strategische doelen uitzetten en samen groeien is het devies. Het bedrijf versterken en meer winst halen is het einddoel. Meest ideale werkwijze.


Om de samenwerking op gang te brengen, is het zaak om wrijving te voorkomen. Stapsgewijs kom je tot smarketing.

 

inbound marketing sales marketing smarketing

Samenwerkingsverbanden tusen sales & marketing leveren veel op. 


Deze vijf praktische tips helpen je direct op weg!

1. Aanmoedigen van georganiseerde communicatie
Om de band tussen marketing & sales te versterken, is communicatie onontbeerlijk. Plan extra tijd in om elkaar op de hoogte te houden. Het gaat daarbij om kwaliteit en niet om kwantiteit. Daarom moeten vergaderingen georganiseerd zijn.

Beleg elk kwartaal of maandelijks een meeting en zet uitdagingen, problemen en andere zaken die spelen op de agenda. Focus op oplossingen in plaats van problemen. Sales & marketing moeten weten wat ze moeten doen in specifieke situaties. Leg vast wanneer je wie aanspreekt. Zo voorkom je frustratie en onduidelijkheid, omdat iedereen exact weet wat te doen in bepaalde situaties.

2. Creëer samenwerkingsverbanden
Nu de functieomschrijvingen vastliggen, is het tijd om samenwerkingsverbanden te creëren. Sales & marketing leren elkaars werk- en denkwijze kennen. Dat schept duidelijkheid. Door met sales op pad te gaan, leren marketeers van hun collega’s. Ook is het handig voor marketing om in het begin van het verkoopproces met sales aan oplossingen voor mogelijke klantproblemen te werken.

Sales op zijn beurt helpt bij het maken van marketingplannen en denkt mee over de verbetering van advertentie- en promotiecampagnes. De klantkennis van het verkoopteam is erg nuttig voor marketing. Gezamenlijk vergaderen versterkt de onderlinge band.

3. Wijs één contactpersoon aan
Vanuit marketing één contactpersoon aanwijzen, is een goed idee. Dit aanspreekpunt helpt bij het oplossen van conflicten en deelt informatie tussen de teams. Hij houdt iedereen op de hoogte.      

4. Zet sales & marketing dichtbij elkaar
Als je mensen dichtbij elkaar zet, gaan ze sneller samenwerken en beter en vaker met elkaar communiceren. Zorg voor knusse kantoorpanden dus.  

5. Verbeter de feedback van je sales team
Marketeers vinden dat sales managers hun ervaringen, inzichten en ideeën te weinig delen. Te druk! Toch is deze informatie essentieel. Door maandelijks of per kwartaal te overleggen, kan marketing van de kennis van sales profiteren. Daardoor breng je de klantbehoefte nog beter in kaart en speel je nog beter op de doelgroep in.

 

inbound marketing sales marketing smarketing

Een goed gesprek is vaak het begin van iets moois.


Bovenstaande relatietips moeten sales & marketing weer een stapje dichterbij elkaar brengen. Kies voor open communicatie. Betrek elkaar bij wat je doet en zet de schouders eronder. Binnen no time slaat de vonk over en profiteer je van een geoptimaliseerde samenwerkingsverband. Smarketing in optima forma dus. Let love rule!

 

Digital Maturity Model


shares

Gerelateerd

Leer hoe succesvolle marketeers trends en ontwikkelingen omzetten in succes voor hun business Download het uitgebreide 'State of Inbound Marketing' rapport Download rapport