Sportbonden en hun Kodak-moment

4 min shares

Sportbonden en organisaties worden meer en meer overbodig om iets te organiseren

Onlangs boekte ik online twee tickets bij Rederij Doeksen. Enkele dagen later gingen mijn vriendin en ik mee met een trainingsweekend op Vlieland van hardloopschool 'Running Skills' uit Nijmegen. Meer dan vier miljoen Nederlanders trekken regelmatig hun hardloopschoenen aan en dat aantal is nog steeds groeiende. En steeds vaker willen ze hardlopen onder professionele begeleiding en in groepsverband, wel zo gezellig! Dat blijkt ook wel uit het groeiend aantal ‘particuliere’ hardloopclubs. Deze schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond. 

De meeste van deze clubs hebben zich op een spontane en organische manier ontwikkeld. Dat kan ook heel gemakkelijk met de huidige tools die iedereen voor handen heeft. Een Facebook-pagina is zo opgezet en een Whatsapp-groepje is in minder dan een minuut aangemaakt. Kortom, iedereen kan initiatieven nemen om iets te organiseren. En dat gaat niet alleen op voor hardlopen en andere sporten, maar voor vrijetijdsbesteding in het algemeen. Men organiseert het steeds vaker in eigen verband en op eigen initiatief.

Organisaties zijn er om te organiseren

Veel organisaties zijn in het verleden ontstaan omdat ze een coördinerende functie vervulden. Ze communiceerden en coördineerden de werkzaamheden en kennis tussen de zelfstandig opererende onderdelen en ontleenden daaraan hun bestaan. Veel sportbonden zijn zo ook ontstaan. Zij waren een belangrijke en onmisbare schakel tussen de afzonderlijke verenigingen rondom bijvoorbeeld competities en de regels van het spel. Daarnaast behartigden ze de belangen van de sport in een sterk verzuilde en (over)georganiseerde samenleving. Nu de ontzuiling al enige tijd een feit is en ieder individu in staat is zijn eigen leven vorm te geven middels zelforganisatie staan sportbonden als organisatie onder druk. Clay Shirky zette in zijn boek 'Iedereen' al uiteen hoe deze vormen van zelforganisaties werken, wat er de kenmerkende elementen van zijn en wat voor lessen we eruit kunnen trekken. Belangrijkste conclusie is misschien wel deze: organisaties worden meer en meer overbodig om iets te organiseren.

Color run
De Color Run is wereldwijd een zeer populair hardloop evenement. Foto: flickr.com

Voor veel sporters - en steeds vaker ook voor verenigingen en clubs - is daarom de toegevoegde waarde van een sportbond net zo onduidelijk als het lidmaatschap van een vakbond. Waarom zou ik betalen of geld moeten afdragen voor iets waarvan ik de waarde niet ken of ervaar? Dat is jammer en zou niet hoeven. Je moet dan als bond wel begrijpen hoe een sporter zich gedraagt en wat belangrijk is voor hem/haar. Als je van daaruit vertrekt dan kun je daadwerkelijk relevant zijn en als bond van meerwaarde zijn. 

Elk moment een Kodak-moment

Niet alleen sportbonden moeten zich herijken. Heel veel organisaties moeten - al of niet gedwongen door hun omgeving - veranderen. Als ze zich niet aanpassen aan hun omgeving dan zullen ze onherroepelijk verdwijnen. Een bekend voorbeeld is Kodak. Deze naam zult u als consument nooit meer tegenkomen, terwijl zij nog tot eind jaren negentig zeer succesvol waren, ook in digitale fotografie (ook al wordt soms anders beweerd). Leuk is het om te zien hoe er ook door de top van Kodak alles aan gedaan werd 'een frisse nieuwe wind' te laten waaien binnen het concern. Deze 'voorspellende' corporate video uit 2006 moest daar aan bijdragen. Het heeft niet mogen baten. Belangrijkste reden voor de neergang was de dominantie van het eigen businessmodel gebaseerd op het analoge fotorolletje.

 

 

Steeds meer organisaties komen in aanraking met de kracht van het internet. Helaas te vaak nog in negatieve, reactieve en steeds heftigere en onomkeerbare zin. Dat is jammer en onnodig. Het zou zoveel krachtiger zijn als men vertrekt vanuit het individu en - als we het hebben over de sportwereld - hoe hij/zij zijn sport beleeft en tot zich neemt. 

Ik poneer de stelling dat in negentig procent van alle gevallen internet en/of de mobiele telefoon een wezenlijk onderdeel uit maakt van het gedrag dat die afzonderlijke sporter of vereniging laat zien. Of het nu gaat om het checken van tijd en plaats van een wedstrijd, het raadplegen van de competitiestand, het bekijken van een filmpje van het winnende punt op Youtube, of een foto van een hardloopgroep op Instagram, online is verweven in het leven van een ieder.

Meldpunt Intimidatie

Een bond die dat goed heeft begrepen en die wij hebben mogen helpen in het operationaliseren van hun strategie is de KNGU. Deze bond heeft in haar strategie duidelijk verwoord dat zij acteren vanuit een ieder die betrokken is bij de turnsport. Dat is dus wezenlijk anders dan te vertrekken vanuit alleen de leden, de verenigingen of trainers. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over de ouders van het turnende kind. Elke groep betrokkenen hebben wij middels zogenaamde insight sessies bevraagd over de dienstverlening op de website van de KNGU. Zo kwam al vrij snel aan het licht dat hetgeen aangeboden werd op de KNGU-website bij lange na niet matcht bij de wensen en vragen die ouders hadden.

KNGU.nl
De vernieuwde website van de KNGU

Exemplarisch hiervoor was een ouder die op zoek was naar een turnvereniging in zijn buurt, iets dat - zo bleek later - veel vaker voorkwam. Deze ouder werd op de KNGU-website als eerste geconfronteerd met een schreeuwende button 'Meldpunt Intimidatie' en kon niets vinden over turnverenigingen in zijn buurt. Natuurlijk prima dat dit meldpunt er is, maar het wordt (gelukkig) maar enkele keren per jaren gebruikt, dit in tegenstelling tot het zoeken naar een turnvereniging.

Vergelijk het maar met het gegeven dat je op de website van Wehkamp prominent melding kunt maken van vermiste bestellingen en niets kunt vinden over de laatste lentemode. Dat is echt ondenkbaar. E-commerce principes zoals relevantie, conversie en meerwaarde hebben wij consequent doorgevoerd in de digitale strategie van de KNGU. Dat heeft onder andere geresulteerd in nieuwe herkenbare en succesvolle (digitale) proposities die superaantrekkelijk zijn voor het bedrijfsleven. Denk aan het Grote Gymfeest, het Univé Gymgala en het Nijntje Beweegdiploma. 

Epke Grote Gymfeest 2014
Het grote Gymfeest georganiseerde door KNGU & Kellogg's

In onze optiek is het toepassen van dit soort principes keihard nodig in de non for profit sector waarin sportbonden actief zijn. Dit omdat het maatschappelijk draagvlak van een bond niet meer gebaseerd is op het organisatiemonopolie maar op kwaliteit van de dienstverlening en de ervaren meerwaarde. Ons advies is dan ook om de zegeningen van het internet nu eens echt te omarmen, en e-commerce principes toe te passen in je dienstverlening. Dan zal het Kodak-moment aan je voorbij gaan!  

shares

Gerelateerd

Laat marketing weer bijdragen  aan de groei van je business  Download de whitepaper Beter zaken doen in het digitale tijdperk  Download whitepaper