Onderzoek onder Engineers helpt maakbedrijven hun doelgroep beter te begrijpen en bereiken

2 min shares

Wat zijn doelen, uitdagingen en communicatievoorkeuren van je doelgroep?

De engineer is voor veel maakbedrijven een zeer belangrijke doelgroep. Zij zijn ten slotte degenen die jullie technologie en product nodig hebben om slimmer, beter en misschien zelfs sneller te werken. Maar wie is de engineer? En hoe bereik je een persoon die het alsmaar drukker krijgt? 1500 engineers vertellen dat zelf, in een recent onderzoek welke ik hier heb samengevat.


Uitdagingen, frustraties, de werkomgeving, werkdruk en professionele ontwikkeling van de engineer kwamen aan bod. Of je nu een marketeer bent meer gekwalificeerde leads wil krijgen of een sales manager die méér de taal wil gaan spreken van zijn doelgroep, wanneer je verantwoordelijk bent voor het commerciële proces binnen je organisatie doe je er goed aan deze inzichten te gebruiken om de doelgroep beter te begrijpen en bereiken:

 

De engineer verbreed zijn kennis met content van fabrikanten / leveranciers

 • 70% van de engineers heeft moeite met het uitbreiden van zijn/haar kennis;
 • Om kennis te verhogen en vaardigheden uit te breiden gebruikt de engineer zijn eigen collega's, boeken, technische whitepapers van fabrikanten / leveranciers, trainingen die worden aangeboden door fabrikanten / leveranciers, webinars, online trainingen en industrie-gerelateerde conferenties (zoals vakbeurzen en kennissessies).

Screen Shot 2017-04-28 at 4.28.16 PM.png


Veco-Precision.png 

De jonge engineer is een millennial en bevindt zich digitaal

 • De senior engineer in de organisatie brengt zijn kennis over aan de jongere generatie.
 • De engineer van de toekomst gebruikt 1. Zoekmachines, 2. Websites van fabrikanten / toeleveranciers en 3. Online catalogi om zijn kennis te verbreden.


Engineers moeten steeds méér doen (met minder), maar accepteren hulp van buitenaf

 • 51% van engineers gaf aan dat het tempo van engineering continu wordt opgevoerd;
 • 64% zegt dat ze minder tijd krijgen voor hetzelfde werk;
 • 63% heeft te maken met krimpende budgetten;
 • 68% van engineers werkt aan 3 of meer projecten tegelijkertijd;
 • Designs worden steeds complexer en producten moeten steeds sneller naar de markt;
 • Om uitdagingen aan te gaan maakt de engineer dankbaar gebruik van technologie: 43% geeft aan dat dit de productiviteit verhoogt. 
 • 38% van bedrijven doet het design in samenwerking met externe partners, leveranciers en klanten.

Screen Shot 2017-04-28 at 3.58.01 PM.png


De engineer heeft last van globale competitie en toetreders

 • 51% van engineers geeft aan dat de competitie blijft groeien;
 • 58% geeft aan dat het concurrentielandschap globaal is en dus 24/7 met het bedrijf concurreert;
 • 39% geeft aan last te hebben van nieuwe technologiën en markten (disruptors)

Screen Shot 2017-04-28 at 4.22.07 PM.png


Voor de engineer (het B2B bedrijf) is de klant nog steeds koning

 • Voor bedrijven met een omzet onder de 10 miljoen dollar is klanttevredenheid de enige en belangrijkste graadmeter bij het meten de prestaties van engineering teams;
 • De datum van lanceren is voor grotere bedrijven de belangrijkste factor.

Screen Shot 2017-04-28 at 4.13.04 PM.png

 

Welke kansen liggen er voor B2B (maak)bedrijven om in contact te komen met de doelgroep – de engineer?

Dit rapport gaf mij de kans een beeld te schetsen van 'een dag uit het leven' van de Engineer. Ben je een commercieel directeur, sales manager of marketing manager van een B2B bedrijf en is de engineer je belangrijkste doelgroep, gebruik deze inzichten dan om in de huid van de ander te kruipen. Want kun je pas écht in oplossingen gaan praten:

Engineers accepteren hulp van buitenaf om hun uitdagingen aan te gaan. Laat deze kans niet liggen
Denken jouw engineers mee met de technische uitdagingen van je klanten? Zorg ervoor dat de wereld weet welke services je biedt!

Zorg ervoor dat de engineer zijn werk effectiever kan uitvoeren door jouw waardevolle kennis te delen
Jouw organisatie is in het bezit van waardevolle kennis die de engineer (je potentiële klant) zoekt om uitdagingen aan te gaan. Verpak deze kennis in de kanalen die zij zelf zeggen te raadplegen: technische whitepapers, trainingen, webinars en fysieke bijeenkomsten. Schrijf waardevolle content om de engineer wereldwijd aan te spreken, op het moment dat het hem/haar uitkomt. 

Nurture bestaande relaties en werk zo aan het bouwen van toekomstige
In B2B gelden complexe aankoopprocessen, dus gefundeerde klantrelaties blijven belangrijk. Een tevreden engineer is een een zeer belangrijke promoter van je bedrijf (ook aan zijn jongere collega-engineers). Je doet er daarom verstandig aan bestaande relaties te koesteren en onderhouden.

Wees je bewust van het feit dat er een nieuwe generatie engineers aankomt, die jouw bedrijf online bekijkt
De jonge generatie engineers is geboren in een wereld met internet. Deze engineer gebruikt zoekmachines zoals Google, jouw website en online catalogi om zich in te lezen over de innovaties die er beschikbaar zijn in de markt.

Veco-logo-voor-web.jpg
Leer hoe Maakbedrijf Veco hun doelgroep – engineers bereikt – en nu niet 3, maar 30 gekwalificeerde leads per maand bij sales aanlevert, download de case study.

shares

Gerelateerd